Spread the love

购置房屋往往需要一大笔开销,您不仅得准备屋价10%的头期款,还要腾出一笔钱来缴付律师费和印花税,这些费用加起来将高达数万令吉!

为了协助国内的首购族买房置产,政府已推出数个补助计划,包括在房屋贷款、印花税和可负担房屋等方面提供协助,以让首购族一圆买房之梦,实现居者有其屋的目标。

 

现在,就让我们来看看国内房屋首购族,可享有哪些好康?

政府于2020年11月6日提呈2021年财政预算案时,即宣布首购族可免付买房印花税费用的优惠。在大马一家拥屋倡议下,首购族只要是购买一间50万令吉或以下的房子,即可豁免全额的产权过户文件和贷款合约的印花税,这无形中可让您节省上万令吉!

根据大马宪报,想要获得上述免印花税的优惠,买家和有关房产必须符合以下5个条件:

  1. 只限在2021年1月起至2025年12月31日期间执行的买卖合约。
  2. 优惠只限特定住宅房地产,不包括SOHO、SOFO、SOVO和服务式公寓。
  3. 房子的价格不超过50万令吉。
  4. 买家必须是大马公民,无论是有或无固定收入或是自雇人士,都能申请。
  5. 买家没有拥有过任何房地产;若您曾经继承、获赠和联名拥有房子,就不能享有此优惠。

与此同时,首购族还可以在房屋金融保障基金房屋信贷担保计划(SJKP)下,向银行申请所需的贷款,最高贷款额可达40万令吉(供支付递减式抵押贷款回教保险MRTT、律师费和估价费)。有关申请者必须是18岁以上、65岁以下的大马公民,每月平均收入至少1000令吉。

据了解,积极参与SJKP计划的银行,主要有国家储蓄银行(BSN)、马来西亚人民银行(Bank Rakyat)、兴业银行(RHB)、 伊斯兰社会义务银行(Bank Muamalat)和马屋业银行(MBSB)等等。

万众期待的新邦令金全新房屋发展计划𝐄𝐫𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐤,现已公开发售!

 

这项发展计划位于策略性地点的,共建有108个舒适宽敞的3房、4房式单层排屋单位。四周还建有超市、巴刹、银行、小贩中心与中小学,为居民带来极大便利。

欲知详情,欢迎与我们的营销人员联系:

https://wa.me/60176886229

https://wa.me/60129416229

Membeli rumah selalunya memerlukan perbelanjaan yang sangat banyak. Anda perlu menyediakan wang pendahuluan sebanyak 10% daripada harga rumah, malah anda juga perlu memperuntukkan sejumlah wang yang banyak untuk membayar yuran guaman dan duti setem. Perbelanjaan ini boleh bertambah hingga mencecah puluhan ribu ringgit!

Bagi membantu pembeli rumah pertama, kerajaan telah melancarkan beberapa program subsidi termasuklah menyediakan bantuan pinjaman perumahan, duti setem secara percuma dan rumah mampu biaya, bagi membolehkan pembeli rumah kali pertama merealisasikan impian mereka.

Mari kita lihat faedah yang boleh dinikmati oleh para pembeli rumah pertama.

Berdasarkan Bajet 2021 pada 6 November 2020, kerajaan telah mengumumkan bahawa pembeli rumah kali pertama boleh dikecualikan daripada membayar duti setem ke atas pembelian rumah. Di bawah Inisiatif Pemilikan Rumah Malaysia, pembeli rumah kali pertama boleh dikecualikan daripada membayar duti setem ke atas jumlah penuh dokumen pemindahan hartanah dan kontrak pinjaman, selagi pembeli kali pertama membeli rumah RM500,000 atau kurang, dapat jimat berpuluh ribu ringgit!

Menurut Warta Malaysia, untuk mendapatkan pengecualian duti setem yang dinyatakan di atas, pembeli hartanah berkenaan hendaklah memenuhi 5 syarat berikut:

  1. Hanya sah untuk kontrak jualan yang dilaksanakan dari Januari 2021 hingga 31 Disember 2025.
  2. Tawaran hanya terpakai untuk hartanah kediaman tertentu, tidak termasuk SOHO, SOFO, SOVO dan perkhidmatan pangsapuri.
  3. Harga rumah tidak melebihi RM500,000.
  4. Pembeli mestilah warganegara Malaysia, tidak kira pendapatan tetap atau bekerja sendiri boleh memohon.
  1. Pembeli tidak memiliki sebarang hartanah. Jika anda telah mewarisi, menghadiahkan atau memiliki rumah bersama, anda tidak boleh menikmati tawaran ini.

Pada masa yang sama, pembeli rumah kali pertama juga boleh memohon pinjaman yang diperlukan daripada bank di bawah Program Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) Kumpulan Wang Jaminan Kewangan Perumahan, dengan jumlah pinjaman maksimum sehingga RM400,000 (untuk bayaran susut, insurans takaful pinjaman gadai janji MRTT, Yuran Guaman dan Yuran Penilaian). Pemohon yang berkenaan mestilah warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan bawah 65 tahun, dengan purata pendapatan bulanan sekurang-kurangnya RM1,000.

Difahamkan bahawa bank-bank yang mengambil bahagian secara aktif dalam rancangan SJKP terutamanya termasuk Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat, RHB Bank Berhad, Bank Muamalat , Malaysia Building Society Berhad (MBSB) dan lain-lain.

Perumahan baharu yang dinanti-nantikan Era Park di Simpang Renggam kini dibuka untuk jualan!

Era Park yang terletak di lokasi strategik ini terdiri daripada 108 buah rumah teres satu tingkat 3 bilik tidur dan 4 bilik tidur yang selesa dan luas. Lokasi ini berdekatan dengan segala kemudahan awam seperti hypermarket, pasar, bank, sekolah, medan selera, dan banyak lagi!

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami:

https://wa.me/60176886229

https://wa.me/60129416229